+90 312 468 30 00/01

Sosyal Medyada Biz

BİZ KİMİZ?

Ailenin Serencamı: Türkiye’de Modern Aile Fikrinin Oluşumu (2007), Kitlelerin Ruhu: Siyasi ve Sosyal Tahayyüle Kalabalıklar (2012) adlı eserleri kaleme aldı. Göçebe Düşünmek: Deleuze Düşüncesinin Kıyılarında (2014) adlı eserin editörlerinden biridir. Şubat 2017’de yayımlanan KHK ile ihraç edilinceye kadar Ankara Üniversitesi...
1979’da İmranlı’da doğdu. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2005’te Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Kurgusal ve Tarihsel Bir Kategori Olarak Piyasa’ başlıklı yüksek lisans tezini savundu. 2006’dan 2018’de 686 sayılı KHK ile ihraç edilene kadar...
1975 Konya doğumlu. Lisansını iktisat, yüksek lisansını siyaset bilimi dalında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF), doktorasını sosyoloji alanında Binghamton Üniversitesi’nde tamamladı. 1999-2017 yılları arasında SBF’de çalıştı. 7 Şubat 2017’de 686 sayılı Olağanüstü Hal KHK’sıyla mesleğinden ihraç edildi. Bir Siyasal Düşünür...
1971 yılında Ankara’da doğdu. 1988’de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne girip 1992 yılında mezun oldu. “Çevre Bilincinin Gelişim Sürecinde Türkiye’de Gönüllü Çevre Kuruluşları” başlıklı yüksek lisans tezini 1995, “Kıyı Yönetiminde Bütünleşik Yaklaşımlar ve Ulusal Kıyı Politikası” başlığını taşıyan...
Proje Asistanı 1988 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye (Kamu Ekonomisi) Anabilim Dalı’ndan 2017 yılında yüksek lisans derecesini aldı; doktora eğitimine devam etmektedir. SBF’de araştırma görevlisi...
Proje Asistanı 1983 İzmir doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Kürsüsü’nde çalışmakta iken 7 Şubat 2017’de KHK ile ihraç edildi. Doktora derecesini aynı fakülteden, “Türkiye’nin Anayasal Düzeninde Cumhuriyetin İki Kuruluşu ve Dinamik Cumhuriyet Kavramı” başlıklı tezi ile almıştır. Doktora...
Proje Koordinatörü 1979 İstanbul doğumlu. 2008’de Batı Avrupa’da Ulus İnşa Süreçleri ve Ulusal Azınlık Sorunları başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Yine aynı bölümde yardımcı doçent olarak görev yaparken Şubat 2017’de barış imzacısı olması...
Hukukçu.  672 sayılı KHK’ye kadar Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi idi. Hukuk felsefesi ve metodolojisi alanlarında çalışıyor. Kaleme aldığı Hukuk Göstergebilimi ve Hukuk Metodolojisinin Sorunları yanında H. Kelsen’in Saf Hukuk Kuramı’nın ve R. Dworkin’in Hukukun Hükümranlığı’nın...
1981 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 1981-1984 yılları arasında farklı özel kurumlarda mesleğini icra etti. 1984-1986 yıllarında İngiltere’de bulundu. South Bank Polytehnic’de Town Economics bölümünün derslerine katıldı. 1986 yılında Türkiye’ye döndükten sonra bir süre...
1966 Yılında İskenderun’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi burada tamamladım. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulunda yükseköğrenime başladım ve 1988 yılında bu okuldan mezun oldum. 1988-1992 yılları arasında TRT’de devamlılık yazmanı, yapım yardımcısı, yapımcı ve yönetmen olarak istisna...
1968 yılında Siverek’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siverek ve Urfa’da gördü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sosyal politika ve siyaset bilimi okudu. Doktora öğrenimini aynı fakültede 2006 yılında tamamladı. Hemşirelik, sendikacılık ve araştırma görevliliği yaptı. Sınıfsal, etnik ve cinsiyete dayalı...
Türkiye’de Akademik Özgürlük Araştırma Koordinatörü 1998’de lisans öğrencisi olarak girdiği İlef’ten (AÜ. İletişim Fakültesi) Barış Bildirisi imzacısı olduğu için 7 Şubat 2017’de yayımlanan bir OHAL KHK’sı ile araştırma görevlisi iken ihraç edildi. Yüksek lisans tezi Türkiye Büyük Millet Meclisi tartışmalarında...
Sonraki Sayfa »