+90 312 468 30 00/01

Sosyal Medyada Biz

Uluslararası Engelli Hakları Konferansı Engellilerin Adalete Erişimi

Uluslararası Engelli Hakları Konferansı
Engellilerin Adalete Erişimi
15-16 Aralık, İstanbul

                                                                                  

Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) ve Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED) ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilmekte olan “Ayrımcılıkla Mücadelede Engellilerin Adalete Eşit Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde, İstanbul’da, Engellilerin Adalete Erişimi temalı Uluslararası Engelli Hakları Konferansı düzenlenecektir.

Adalete erişim, uluslararası insan hakları hukukunda adil yargılanma hakkı yanında, ayrımcılık yasağı ve risk altındaki grupların güçlendirilmesi, hak arama özgürlüğünün desteklenmesi bağlamında yer almaktadır.  Engellilerin herkesle eşit şekilde adalete erişimi Türkiye’nin de taraf olduğu BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde de bu çerçevede yer almaktadır.

Adalete erişim konusunda sınırlı sayıda akademik çalışma mevcuttur ancak bu çalışmalarda da özel olarak engellilerin adalete erişimine odaklanmış çalışmalar eksik kalmıştır. Adalete erişimin hukuki çerçevesi ve pratikte nasıl uygulanacağı Türkiye’de yeterince tartışılmamıştır.

Türkiye’de engellilerin adalete erişimi hakkındaki politikaları, mevzuatı ve pratik sorunları tartışmaya açmak, farklı ülkelerdeki örnek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak ve deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla akademisyenlerin, yerel ve uluslararası kurumlardan konusunda uzman kişi ve aktivistlerin de davet edileceği konferansımıza bildiri gönderebilirsiniz.

Konferans konularının ana başlıkları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

  • Adalete eşit erişim hakkı ve ayrımcılık,
  • Engellilerin adalete erişimine ilişkin güncel durum,
  • Hukuki ehliyet tartışmaları,
  • Yasa önünde eşit tanınma ve yasanın koruması altında olma hakkı,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuatın değerlendirilmesi,
  • Türkiye’de engellilerin adalete erişimine ilişkin sorunlar, çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri olarak belirlenmiştir.

Konferansın sonunda oluşturulacak öneriler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi için alanında yetkin akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulu oluşturulmuştur. Gönderilen özetler, bilim kurulu üyelerine gönderilecek, bildiri sahiplerinin kimliği hakemler tarafından görülemeyecektir. Konferans sonrasında bildiri sahiplerinden yayına hazır hale getirdikleri tam metinlerini göndermeleri talep edilecek, gönderilen tam metinler arasından editörlerin kararıyla belirlenecek özgün metinlere konferans kitabında yer verilecektir.

Konferansın düzenleneceği yer ilerleyen günlerde açıklanacak olup, bilim kurulunun değerlendirmesi sonrası kabul edilen bildiri sahipleri için konferansa katılım ve konaklama ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Konferans dili Türkçe ve İngilizce’dir, simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır.

Sorularınız için info@esithaklar.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bilim Kurulu: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sever, Dr. Öğr. Üyesi İdil Işıl Gül, Dr. Kıvılcım Turanlı, Dr. Öğr. Üyesi Seda Kalem Berk, Doç. Dr. Selda Çağlar, Doç. Dr. Yıldırım Şentürk

Önemli Tarihler:

Bildiri özeti başvuruları için son tarih: 15 Ekim 2018

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 5 Kasım 2018

Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih: 31 Aralık 2018

Başvurular:

  • En fazla 500 kelimelik bildiri özetleri, bildiri başlığı ve beş anahtar sözcükle birlikte 15 Ekim 2018 tarihine kadar info@esithaklar.org adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.
  • Başvurularda yazar(lar)ın ad/soyadları, kurum ve unvanları ile iletişim bilgileri yer almalıdır.
  • Konferansta herhangi bir başvuru ücreti bulunmamaktadır.

 

Ayrımcılıkla Mücadelede Engellilerin Adalete Eşit Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi (Promoting Equal Rights of People with Disabilities to Improve their Access to Justice in Combating Discrimination)  Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu tarafından finanse edilmektedir. Proje Faaliyetleri ve içeriklerle ilgili tüm sorumluluk Eşit Haklar İçin İzleme Derneğine aittir.
207 kez görüntülendi